Trenger du en ny start?Vi får domfelte jobbsøkere ut i jobb

Alle mennesker fortjener muligheten til å utnytte sin arbeidsevne og ta del i samfunnet vårt. Vi tror på viktigheten av å være selvstendig, være i et arbeidsfellesskap og føle seg inkludert. Oppfølging er et tilbud for deg som har en dom og som ønsker en ny start i arbeidslivet.

Med over 20 års erfaring, bred kompetanse, effektive verktøy og metoder oppnår vi gode resultater med å få folk ut i jobb. Vårt nettverk i arbeidslivet gir oss fordelen av sterke forbindelser, og vi er kjent med arbeidsmarkedet og behov i Agder.

Enten det gjelder å fullføre ditt fagbrev eller å finne relevante jobbmuligheter, er vi her for å veilede deg gjennom prosessen. Vi verdsetter samarbeidet med de rundt deg som du anser som viktige støttespillere, og vi er interessert i at du skal lykkes. Vi bryr oss og bistår deg på veien til en ny start.

Hun har gjort en fremragende jobb. Først lyttet hun til meg slik at vi kunne bli kjent. Så arbeidet vi sammen målrettet mot de målene vi i samarbeid var kommet frem til var realistiske. Tilliten mellom oss har vært veldig stor. Jeg har blitt møtt med tydelighet og ærlighet, jeg har fått klare signaler på hva som forventes av meg slik at jeg kan lykkes. Jeg har blitt møtt på hva jeg forventet, og sammen har vi jobbet oss gjennom de utfordringene som har kommet på veien. De aller fleste tingene har jeg mestret selv, men det har vært helt nødvendig med den ressursen hun er i møte med offentlige etater og lignende. Hun har vært veldig tydelig på at det er jeg som må gjøre jobben, og at hun er min “assistent” og det er slik jeg føler vårt samarbeid  har fungert glimrende. Hun var tydelig på at det ikke var farlig å feile så lenge jeg gjorde mitt beste. Det ga meg selvtillit, pågangsmot og styrke

Uttalelse fra jobbsøker

Hvordan går du frem?

Du kan starte under soning, i fengsel, i frihet eller etter løslatelse.

  1. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å høre mer om mulighetene og oppfølgingen.
  2. Du kontakter din saksbehandler hos NAV lokalt, eller NAV i fengsel.

Marianne Dahl

Er du som arbeidsgiver interessert?

Ta kontakt med en av oss for informasjon og for et eventuelt samarbeid.

Fredrik Wivestad Nome

Caroline Eidsvig