Om Varodd Utvikling

Varodd Utvikling AS er et av 13 selskaper i konsernet Varodd, som ble etablert i 1961 som et aksjeselskap med eiere fra offentlig og privat sektor. I dag er selskapet og konsernet 100% eid av kommuner på Sørlandet.

Selskapet er prosjekt- og anbudsbasert med hovedmål å skape nye jobb- og utdanningsmuligheter, samt å arbeide for å forhindre utenforskap etter soning.

Blyantegning utført av jobbsøker i tiltaket Oppfølging av domfelte.

I dag er Varodd et konsern med rundt 400 ansatte, hvorav 180 er godkjente plasser i Varig tilrettelagt arbeid. I tillegg har konsernet 167 tiltaksplasser i Arbeidsforberedende trening. Totalt har konsernet 560 ansatte/jobbsøkere.

Årlig omsetning er på rundt 400 millioner kroner. Eierskapet er solid via bl.a. Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Vennesla kommune og Lindesnes kommune.

Varodd Utvikling AS er et av de 12 selskapene i konsernet. Alle ansatte i selskapet jobber innunder formålet om å få flere folk ut i jobb. Dette gjennom avklaring, kvalifisering og formidling av jobbsøkere til næringslivet i Kristiansandsregionen.

Samarbeid