Om Varodd Utvikling

Varodd Utvikling AS er et av 13 selskaper i konsernet Varodd, som ble etablert i 1961 som et aksjeselskap med eiere fra offentlig og privat sektor. I dag er selskapet og konsernet 100% eid av kommuner på Sørlandet.

Selskapet er prosjekt- og anbudsbasert med hovedmål å skape nye jobb- og utdanningsmuligheter, samt å arbeide for å forhindre utenforskap etter soning. Selskapet er ISO 9001 sertifisert.

Blyantegning utført av jobbsøker i tiltaket Oppfølging av domfelte.

Karriereveiledning

Jobbkonsulentene i tiltak i Varodd Utvikling, gir karriereveiledning ut ifra HK-dir og Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Her defineres karriereveiledning slik: Målet med karriereveiledning er at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger, og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. Karriereveiledning gir mulighet for utforsking av den enkeltes situasjon, ønsker og muligheter, og støtte til handling, valg og samfunnsdeltakelse. Karriereveiledning kan foregå individuelt og i gruppe, både fysisk og digitalt, og innenfor rammene av ulike sektorer og organisasjoner. Karriereveiledning tilbys av kompetente aktører og utføres med høy grad av etisk bevissthet.

Ut fra vår erfaring vil de mest sentrale karriereferdigheter for mange være å velge yrke samt mestre omstilling og endring. Vi jobber gjennom systematisk veiledning, fra første møte med deltakere, med å ta gode valg og kvalifiserte beslutninger, basert på kartleggingsverktøy, veiledningssamtaler og arbeidsrettede aktiviteter. Deltakerne som søkes inn til våre tiltak har hver sin unike bakgrunn, skole, – arbeidshistorikk og ambisjonsnivå. Ut fra den enkeltes ståsted, kompetanse, erfaring og helse vil de også ha ulike behov for en individuell karriereveiledning som matcher deres behov og ønsker.

I dag er Varodd et konsern med rundt 400 ansatte, hvorav 180 er godkjente plasser i Varig tilrettelagt arbeid. I tillegg har konsernet 167 tiltaksplasser i Arbeidsforberedende trening. Totalt har konsernet 560 ansatte/jobbsøkere.

Årlig omsetning er på rundt 400 millioner kroner. Eierskapet er solid via bl.a. Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Vennesla kommune og Lindesnes kommune.

Varodd Utvikling AS er et av de 12 selskapene i konsernet. Alle ansatte i selskapet jobber innunder formålet om å få flere folk ut i jobb. Dette gjennom avklaring, kvalifisering og formidling av jobbsøkere til næringslivet i Kristiansandsregionen.

Samarbeid