Våre viktige samarbeidspartnereFor arbeidsgiver

Gjennom tilbudene FROG og Oppfølging av domfelte kan Varodd Utvikling tilby deg som arbeidsgiver muligheten til å bidra med å få flere jobbsøkere ut i jobb, og støtte ungdom på sin vei ut i arbeidslivet. Et samarbeid med med oss er en vinn-vinn situasjon for alle parter, også for din bedrift.

Samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar og viktigste oppgave er å få folk tilbake i jobb. Skal vi lykkes er vi avhengig at du som arbeidsgiver blir med på laget og at vi sammen jobber for å lykkes.

Forventninger

En arbeidsgiver forplikter seg til å behandle jobbsøker på en etisk forsvarlig måte, i tråd med gjeldende lover og regler i arbeidslivet. Det forventes at jobbsøker inkluderes i bedriftens arbeidsmiljø og har tilgang til de samme sosiale arenaer og arbeidsmiljøtiltak som øvrig ansatte.

Samfunnsansvar

Gjennom våre prosjekter og tiltak tar din bedrift samfunnsansvar og utgjør en viktig forskjell for våre jobbsøkere.

Vi tilbyr

Alle typer arbeidsengasjement, som ny medarbeider, vikar, deltid eller midlertidig jobb. Våre dyktige jobbkonsulenter støtter både jobbsøker, ungdom og dere i dette arbeidet. Målet er å lykkes sammen og med det skape en vinn, vinn, vinn situasjon.