FROG – Motivasjon til å leve og håp for fremtiden

Grunderen av lyk-z & døtre as har alltid vært opptatt av å trygge barn og ungdom. Dette gjennom utallige programmer og institusjoner. Erfaringen var at lite eller ingenting fungerte på premissene og behovene de unge hadde. 

Det ble mange besøk i mange byer på søken etter metoder, systemer, opplegg som fungerte og kunne vise til konkrete resultater. På reisen ble forskning og forskningsprosjekter i Europa en spennende arena å jobbe med/i. 

Fokuset var hjerneforskningen og nevrofysiologen Benjamin Libet sin forskning rundt ubevisste beslutningsprosesser og menneskets frie vilje, sammen med Terje Skriver sin Target Leadership Methodology , danner grunnlaget for vår lyk-z metode FROG 

Videre bygger den på den kognitive lære, positiv  psykologi, kommunikasjonsteknikker fra filmfaget, co-active coaching & leadership.

Utviklingen av metoden startet på slutten av 90-tallet hvor gründer og utvikler Ingeborg Lykseth var på oppdrag i Kroatia for Norad og et selskap lokalisert i Østfold. 

Oppdraget var å motivere og lære unge krigsofre til å starte på nytt med egen næring. Dette grunnet at de to byene Osijek og Vukovar var bombet og all industri ødelagt. 

Flere tusentalls arbeidsplasser var borte. 

De unge menneskene i gruppen hadde mistet alt de eide, og i tillegg, familie og kroppsdeler. 

Det var ikke grunnlag for å tenke tanken om å etablere bedrift. 

Motivasjon til å leve og håp for fremtiden var det åpenbare behovet.

I gruppen var det ungdommer som bare måneder før hadde ligget på hver sin side i skyttergravene.

Der startet utviklingen av lyk-z metoden FROG. 

Gjennom to år og utallige workshops, trening og coaching med, og av, denne gruppen utviklet grunnlaget for lyk-z metoden FROG seg. 

Etter to år var oppdraget fullført med å etablere egen næring, og, enda viktigere, livslysten var kommet tilbake og det var en motivert gjeng som sto tilbake i Kroatia da lyk-z dro hjem.

lyk-z metoden FROG finnes i mange forskjellige programmer. 

1) Skolemodell for videregående.

2) Workshops for ungdomsskolen.

3) 16 dagers program + oppfølging Grunnlag – Retning og – Fremtid

4)  FROG Master som er 7 uker + oppfølging

5)) Det finnes en rekke kortere program for foreldre, og veiledere eller andre som jobber med målgruppen, ungdom og ung voksen,           og som trenger noen nye verktøy.

6) Lavterskel program, digitalt oppstartskurs for de som skal inn i AFT eller andre program hos tiltaksleverandøren, eller hos NAV.

Programmene passer for de fleste og er mest brukt i målgruppen ungdom og ung voksen i alderen 17 til 35 år.

Det er mange på over 50 år som har gjennomført, og med stort utbytte. 

Alle programmene bygger på teoriene fra forskningen som nevnt tidligere i teksten her. 

Det tok 8 år å utvikle lyk-z metoden FROG master, og det tok like lang tid før vi fikk prøve ut metoden i Norge. 

De første årene etter Kroatia jobbet vi i Italia, Finland og Irland. Der jobbet vi med alle typer målgrupper, fra gatebarn til mastergraderte studenter uten arbeid. 

Metoden viste seg å passe for alle, og vi fikk gode resultater.

Programmene er støttet av en digital læreplattform, et isolert system som kun gjelder for de som går i programmet. 

Første kurset for NAV i Norge var 2006, det var langtidsledige i alderen 40+. Ut fra dette kurset var det en stor andel som gikk ut i jobb eller etablerte egen næring. Det ble betraktet som vellykket fra NAV sin side, og vi fikk muligheten til å levere mer. 

Neste gang var det ungdomskurs.

Det ble en suksess, og vi fikk nye muligheter. 

Vi forsto straks at vi ikke kunne fortsette levere direkte kurs til målgruppen, og ville derfor lage en sertifiserings-modell hvor vi sertifiserer de som jobber direkte med målgruppen i vår metode. 

Det tok noen år å lage et sertifiseringsprogram og det var med stolthet vi startet det første kullet for sertifisering i 2013. 

Der var 10 deltakere med blant annet en  Arbeid og inkluderingsbedrift fra Oslo, og en fra Telemark .

Programmet ble utviklet av gründeren i programmet og Anne Marit en av døtrene. 

Alle døtrene har vært inne i de siste 10 årene med utviklingsarbeid. To av dem er idag ansatt heltid i firmaet.

Dette ble en velfungerende modell, og til tross for uendelige lange prosesser med kontraktsutvikling ble det etter hvert mange AI- og Vekstbedrifter som valgte å sertifisere seg.

Vi holder fremdeles ungdomskurs selv for å kunne følge med hva som skjer i målgruppen og fordi det er inspirerende.

Formidling resultatene har ligget på mellom 65-75 % suksessgrad.

I årene 2014-2020 sparte lyk-z  AS Norge for 6,9 milliarder kroner gjennom å flytte ungdom ut av fra utenforskap og NAV finansiering, og inn i ordinært arbeid/utdanning og selvstendige liv. 

Summen baserer seg på at kostnaden pr. ungdom er på 15,9 millioner pr. livsløp i denne perioden. 

Vi er takknemlige og stolte over resultatene og satsingen som Varodd AS representerer for lyk-z og FROG