Mennesker som sitter å snakker sammen rundt ett bord

Samarbeid med jobbsøkere og arbeidsgivere

Vi blir godt kjent med jobbsøkerne våre, og vi bruker god tid på å sammen finne en meningsfull vei for den enkelte for å komme ut i jobb. Gjennom jobbsøkeraktiviteter, egenaktivitet, oppsøkende virksomhet, dialog, samtaler og karriereveiledning får vi til meningsfylt samarbeid med flotte mennesker. 

Utgangspunktet vårt er at alle er unike på hver sin måte og at alle skal få oppfølging ut fra sine egne ønsker, forutsetninger og behov. Det er jobbsøkers preferanser som skal styre veien som blir til, og vår rolle er å veilede. Vi bruker derfor ulike tilnærminger hentet fra forskjellige fag og forskjellige typer karriereverktøy i arbeidsprosessen med den enkelte.  

Jobbkonsulentene i tiltaket bruker også mye tid på å bli kjent med arbeidsgivere rundt i Agder. For å kunne veilede våre jobbsøkere best mulig er det viktig at vi vet hva som rører seg i jobbmarkedet og hva som skal til for å jobbe i de forskjellige bransjene. Vi har gjennom 20 år med erfaring opparbeidet oss mange gode samarbeidspartnere, og er godt kjent i næringslivet. Vi evaluerer samarbeidet hyppig, og utvikler tiltaket blant annet gjennom tilbakemeldinger. Her noen uttalelser fra noen av våre samarbeidende arbeidsgivere:

Hyppig og grundig oppfølging, opplevde konsulenten som grundig og profesjonell. Hun fulgte tett opp og ga beskjed dersom det dukket opp ting underveis. God kontroll.

Jeg har fått en god oppfølging og har et godt inntrykk av Varodd sitt arbeid og syntes dette var givende og lærerikt for meg som arbeidsgiver.

Fortsett å følge opp de som er inne hos dere med hjerte. Det merkes når dette ikke er tilfelle hvor personer kun blir  en pakke”. Her er dere flinke.

Samarbeidet er meget godt, og begge parter er lydhøre for hva som behøves for en god arbeidstrening.

Vi har hatt en sterk kommunikasjon gjennom hele prosessen, veldig lett å nå om det har vært noe, og god oppfølging og deltakelse i forbedringsprosessen til praksis.

Jeg har hatt flere personer gjennom Varodd før og fått en like god innføring hver gang vi har hatt nye møter om nye arbeidspraksiser.